Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Cafeneaua literarã apare sub egida Consiliului Local Pitesti
si a Primãriei municipiului Pitesti

Editor: Centrul Cultural Pitesti
Redactia: strada Craiovei nr. 2, bl. G 1, sc. C, et. I,
Casa Cãrtii, 110013, Pitesti
e-mail: cultcentre@yahoo.com
tel./fax: 0248/632411
ISSN: 1583-5847

Tiparul este executat la S.C. TIPARG Pitesti

Colegiul de redactie

Magda Grigore redactor-sef
Virgil Diaconu Redactor-sef adjunct, conceptie graficã
Mariana Senilã-Vasiliu,
Marian Barbu, Mihaela Fulgeanu-Matei
redactori
Simona Fusaru tehnoredactare
Adrian Cretu corecturã

Responsabilitatea asupra continutului textelor revine autorilor, conform legii. Manuscrisele primite la redactie nu se înapoiazã.

Cont: 50104122256, Trezoreria Pitesti

Pagina 1