Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


CONTEMPORANUL
IDEEA EUROPEANÃ

Cu mai multe - diamantine - fatete, desi nu le vom lumina pe toate, este numãrul din iulie 2003 al Contemporanului, primit prin grija distinsei Aura CHRISTI.
Cu un comentariu interesant asupra unui dicton - Devino ceea ce esti! (înfãtisat sub mai multe chipuri) - îsi continuã prozatorul Nicolae BREBAN seria hermeneuticã asupra operei lui NIETZSCHE.
Sub acest dicton ar putea fi pusã si atitudinea Alvinei HOUGHTON, eroina romanului Fata pierdutã, autor D.H. LAWRENCE, pe care Aura CHRISTI o analizeazã atent într-o cronicã dedicatã romanului. Hotãrârea Alvinei de a rupe logodna si mai ales legãturile placentare cu Casa MANCHESTER, casã care ajunge sã fie pentru ea „un microcosmos castrator, restrictiv si anihilant”, este chiar întru devenirea fiintei Alvinei. De altfel, comentatoarea observã cã Alvina se înscrie în aura acelui „sã te redobândesti pe tine” kierkegaardian spunem noi, care, nu este departe de dictonul lui NIETZSCHE. Nu stiu ce dobândeste Alvina în urma revoltei sale. Nu stiu dacã ea are, asemenea fiului risipitor, experienta unei alte lumi. Însã ea trebuie sã fie cel putin eliberatã de lesa unor conventii care îi închid destinul.
O bine venitã anchetã - La ce bun revistele literare în vremuri de tranzitie - prilejuieste comentarii pertinente din partea unor importanti scriitori, precum Liviu GRÃSOIU, Adrian POPESCU, Aurel RÃU, Simona CIOCULESCU, Dumitru CHIOARU, Ion BÃLU, Alexandru PINTESCU, George VULTURESCU, Daniel POPESCU, Nicoleta SÃLCUDEANU, Olimpiu NUSFELEA, Irina COROIU, Robert SERBAN, Al. CISTELECAN.
Ancheta puncteazã eroismul scriitorilor care, în ciuda tuturor greutãtilor financiare, fac eforturi sã tinã în viatã revistele literare si care reusesc în acest fel sã întretinã si potenteze un climat spiritual, acum, când telenovela si manelele sunt la un pas de a ne cuceri sufletele. Când produsele subculturale, amplu si colorat mediatizate, tind sã punã stãpânire pe noi. Dar poate cã ar trebui punctatã si bunãvointa unor institutii - locale îndeosebi - de a finanta revistele literare. Pentru cã nu este nicidecum neglijabil meritul acelora care, alãturi de scriitori, contribuie la construirea imaginii si a viitorului cultural al urbei lor. (V.D.)

REFLEX

Sub semnul ofensei criticii pare sã fie pus numãrul triplu 4-5-6 al revistei Reflex din Resita, revistã care se luptã sã armonizeze viata urbei cu spiritul creator si iscoditor.
Criticul Adrian Dinu RACHIERU se opreste, atent, asupra „interioritãtii convulsive” a poetului Vlad Neagoe, cu prilejul lecturãrii cãrtii de versuri Ochiul luminos, Editura Vinea, 2002.
Olimpia BERCA, autoarea importantului Dictionar al scriitorilor bãnãteni, între altele, care, în alt context, recruteazã pertinent Carte din inima mea, versuri, a poetului Octavian Doclin, semneazã cronica Lumea, eul si visul, dedicatã volumului de prozã Iesind din vis putin îngândurat al prozatorului Mircea Pora.
Cãlin CHINCEA, Constantin BUICIUC, Doru TIMOFTE, Constantin STANCU, Gheorghe SECHESAN si mai tinerele Valy CEIA, Florina Maria BÃCILÃ, Ela IAKAB, Gratiela BENGA, Adela LUNGU si Dorina CHIS-TOIA sunt doar câteva condeie ascutite care dau vigoare publicatiei ce le gãzduieste.
Sectiunea Poezie ne oferã câteva poeme semnate de Vasile DAN. Oricum, o strofã ca aceasta - toatã viata sã trãiesti asa/cu un opait în mânã/în care suflã vântul - este de retinut. În acelasi spirit (înalt) poemele semnate de Adam PUSLOJIC, Srba IGNATOVIC si Nichita STÃNESCU.
Nu vom încheia fãrã a remarca eseul de tinerete scris de F.W. NIETZSCHE la 17 ani si tradus de Simion DÃNILÃ pentru prima oarã în limba românã. De altfel, Simion DÃNILÃ dã o atentie cu totul deosebitã operei filozofului german, propunându-si sã ducã la capãt editia în 15 volume a lui Walter de GRUYTER, din care a tradus pânã acum patru volume: I. Poezia; II. Nasterea tragediei, Consideratii inactuale I-IV, Scrieri postume (1870-1873); III. Omenesc, prea omenesc I-II si IV. Aurora, Ideile din Messina, Stiinta veselã, toate apãrute la Editura Hestia din Timisoara. O muncã titanicã la care nu se înhãmeazã decât titani. (V.D.)

TIMPUL

Absolut impresionante sunt dezvãluirile din studiul CNSAS si problema mostenirii comunismului (III) semnate de Mircea STÃNESCU (Timpul, numãrul dublu 7-8/2003).
Gabriela GAVRIL încearcã sã îndrepte coloana vertebralã a scriitorului român prin douã (excelente) articole, Literaturã si anatomie si Ar fi de domeniul imaculatei conceptii sã avem critici profesionisti, din care citãm mai jos:
• „Scãpati din chingile cenzurii, scriitorii mai tineri (dupã vârstã, dupã scris) si-au umplut cãrtile (…) cu imagini despre sex (…). Mai simplu spus, te plictisesti de vulve, clitorisuri, tâte, buci si penisuri, însirate la tot pasul, fãrã altã mizã esteticã decât provocarea «burghezilor». Dupã cum te saturi si de decorul boem, cu rufe nespãlate, mucuri de tigarã, sticle sparte si altele asemenea. Închizându-se într-o formulã a «provocãrii», cu o arie tematicã restrânsã si un vocabular limitat, riscã sã repete experienta nenorocitã a scrierilor proletcultiste. N-as vrea sã apuc vremea când poezia de «p… si p…» devine o normã precum, altãdatã, poezia «de abataj».”
• „Din pãcate, s-a trecut mult prea usor peste ideea profesionalizãrii criticii literare. A scrie despre cãrti nu trebuie sã rãmânã doar un hobby (…). Nu trebuie sã fie o îndeletnicire de timp liber (când îl ai), printre altele, ci chiar o profesie, decent remuneratã, care sã permitã supravietuirea. (V.D.)
Dacã revistele culturale vor rãmâne atât de firave ca si pânã acum, dacã ne vom mai iluziona cã voluntariatul e o solutie pentru scoaterea din impas a culturii române, cã un critic literar trebuie sã scrie doar din pasiune, din generozitate (si sã se nutreascã tot cu ele), atunci nu cred cã e vreo sansã sã se schimbe ceva în bine. Un profesionist al criticii de întâmpinare trebuie (…) sã fie angajatul publicatiei respective.”