Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Ancheta Cafenelei

(urmare din pagina 3)

Deci în afara unui program scris, pe puncte, asa cum am fost învãtati la scoalã cã au fãcut cei din jurul Daciei literare, cei din jurul Junimii, Sburãtorului si asa mai departe, scriitorii optzecisti, dacã s-au ghidat dupã un program, acesta a fost unul ocult, de rezistentã în fata ideologiei perdante sub care trebuia sã existe, rezistentã care poate fi abia acum vizibilã prin limbajul esopic practicat atât în poezie, cât si în prozã, prin comunicarea care a existat în rândul membrilor cenaclurilor amintite si mai ales prin întâlnirile anuale de la Târgu-Neamt, prin acele colocvii care i-au structurat si adunat pe cei mai multi dintre scriitorii optzecisti pânã când colocviile de acolo au fost interzise. Prin aceastã prohibitie esteticã, dacã vreti, s-ar putea decodifica abia acum programul estetic al optzecistilor. Si s-ar putea vedea cã gruparea aceasta care a cuprins toatã tara a fost solidarã, unitã, cu individualitãti de la început foarte puternice. Din pãcate, analiza optzecismului se face dupã niste prejudecãti sau criterii de tip afinitãti elective, ceea ce duce la o percepere gresitã a poate celui mai important fenomen literar al secolului XX în literatura românã.
2. Am rãspuns deja mai sus: cel mai important fenomen literar, gresit evaluat, al secolului trecut. Ce vor face scriitorii optzecisti rãmâne de vãzut pentru cei care îi ignorã încã pe cei mai multi reprezentanti ai acestui fenomen literar, oprindu-se la doar câteva nume care, în unele cazuri, nu au spus totul sau au spus foarte putin, însã foarte bine, cum ar fi cazul poetului Ion Muresan, un poet cantonat într-o pãrere extraordinarã despre el, poate cã pe bunã dreptate. Si mai este o chestiune care nu se face în celelalte literaturi importante ale lumii, si anume clasamentele. La noi se fac subit clasamente, de cei mai buni, de cei mai slabi, de elite, de valori si nonvalori si asa mai departe. Literatura nu se face din interes sportiv, ci din cu totul si cu totul alt imbold, pe care spiritul nostru competitiv l-a apropiat de fenomene terne, cum ar fi manifestãrile sportive. În lume nu se fac nici mãcar colocvii de tipul celor ce se tin la noi cu o frecventã diabolicã, colocvii în care nu se spune nimic, se bate apa-n piuã sau se ceartã doi-trei, atât. Întâlnirile literare din afarã sunt cu mult mai productive, mai de efect, având ca scop imediat promovarea valorilor în alte culturi, în alte literaturi. La noi este invers. Deci viitorul literaturii cu optzecisti la bord va fi sigur numai dacã acestia, asa cum au fãcut în anii ’80, vor trece la schimbarea calimerei în tot ceea ce înseamnã manifestare literarã, de la editare de carte, la difuzare, impact, întâlniri nationale si internationale. Dacã nu, vom sta acasã în timp ce casa se dãrâmã pe noi în vreme ce ne facem clasamente inutile, ineficace sau ne certãm din cauza acestora, pentru cã pe primul loc trebuia sã fie altcineva, nu cel care a fost asezat prin nu stiu ce concurs de împrejurãri.
3. Estetica optzecistã? Este atâta câtã existã si câtã este pusã în valoare. Este mai greu sã o definim în câteva rânduri, dar, în functie de chatarsisul dominant si aplicat în operele scriitorilor optzecisti, aceasta nu poate fi diminuatã de cãtre cei care vor analiza cât de artistice sau nu sunt operele acestor scriitori.
Optzecismul a fost contestat de majoritatea scriitorilor români de dinainte si de dupã optzecism, desi optzecismul se aflã în plinã derulare prin faptul cã majoritatea scriitorilor este functionalã, e în viatã, se manifestã, si asta pentru cã nu au stiut de unde sã-l ia, ce este de fapt acest nou val. S-au circulat la un moment dat doar numai numele celor mai importanti scriitori optzecisti fãrã a li se cunoaste scrierile din cauzã cã acestea au o circulatie proastã, tiraje mici. De aici si indefinibilul ei, profilul ei ciuntit si mentionarea, când vine vorba de optzecism, a doar câtorva nume pe care le-au vehiculat cei care s-au ocupat de optzecism, cum ar fi Ion Bogdan Lefter, poate primul teoretician al optzecismului si cel mai consecvent în cadrul acestui fenomen si care ar putea sã-l cuprindã în tot ansamblul sãu, Al. Musina, Gheorghe Crãciun. Însã aspectul este mult mai larg. Eu însumi, din 1997, îngrijesc o colectie de poezie optzecistã, ajunsã la 60 de nume, la care se vor adãuga si altele în anii urmãtori, din dorinta de-a ilustra existenta acestui fenomen literar si mai ales de a dovedi diversitatea poetilor optzecisti în stiluri, maniere, conceptii poetice, viziuni si asa mai departe. De asemenea, la Paralela 45, Cãlin Vlasie, si el un poet emblematic al optzecismului, îngrijeste colectii de poezie, prozã, eseu, teatru, cãrti ale scriitorilor optzecisti. Cu toate acestea, optzecismul pentru unii nu existã sau dacã este cumva reperat, e catalogat ca dezavuat, lipsit de perspectivã. În fond, scriitorii din acest val îsi scriu cãrtile asa cum scriu si cei de dinaintea lor si cei de dupã ei. Ca si-n celelalte valuri, si aici sunt vârfuri, valori si nonvalori. Care e problema, în fond?
4. Nu numesc. O s-o facã timpul, cel mai exact evaluator.
5. Numai marii scriitori detin o putere sau sã-i spun dominatie într-o literaturã. Generatiile sunt doar mediile în care acestia apar, dacã apar.
6. Acelasi ca si marii scriitori care au apartinut sau nu unor generatii, grupãri si asa mai departe. Pleci dintr-o grupare, sã devii singur, sã te exprimi singur, sã existi într-o literaturã din care faci parte. În rest este treaba celor care n-au ce face.

Anchetã realizatã de Virgil DIACONU