Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Editorial
PUTEREA PRESEI SI CHIPURILE EI
Virgil DIACONU

Fetele presei

De îndatã ce te-ai lãsat corupt de gândul cã presa este a patra putere în stat trebuie sã admiti cã aceastã fecioarã sigurã pe sine si cu un neîndoielnic aer occidental vorbeste, totusi, limba românã, cã ea îsi lasã parfumul deopotrivã pe costumul englezesc al parlamentarului bicameral si pe salopeta strungarului; si cã, o datã la patru ani, ea îngãduie totusi ca Puterea sã-i aplice pe frunte o altã stampilã a libertãtii…
În plus, asemenea Puterii politice, presa este si ea împãrtitã. Fie cã se declarã independentã sau de stat, ea e orientatã: stânga si dreapta sunt cel mai adesea sensurile ei, dupã cum este finantatã sau favorizatã.
În afara acestei directionãri politice mai avem, fireste, o presã care râde cu gura pânã la urechi - Catavencul care îi cam înfurie pe unii… Avem o presã cu fusta scurtã, care face o glorie din frãgezimea pulpelor pe care si le desface pe prima paginã, care chefuieste-n cimilituri cu mortii pe masã si face dragoste în piata publicã: presa de scandal, a cãrei mediocritate este confirmatã de popularitatea/tirajul de care se bucurã. Dupã cum avem o presã în fundul gol, linsã de la pubis la tâte de toatã tinerimea, în lipsa budoarelor oficiale, presã care circulã din mânã în mânã ca sexul si manifestele…

Un paria al presei politice

Dacã ne vom opri doar la presa politicã, vom observa repede cã peste orientãrile legitime ale stângii si ale dreptei existã o presã pusã în slujba celui puternic ori a celui care plãteste mai mult.
Cu toate acestea, semnalãm o specie de soldati ai condeiului care scriu pur si simplu în numele adevãrului, o categorie la fel de rarã pe la noi ca si constiinta - o fãpturã pe cale de disparitie.
Acest paria al presei refuzã sã facã reverente Puterii, oricãrei puteri, se dã în vânt dupã cuvintele cu douã tãisuri, sare peste salariul cu totul formal si exigenta ierarhilor sãi si, mai cu seamã, tine în viatã iluzia cã, o datã divulgate, lucrurile pot fi îndreptate. Un fel de justitiar fãrã robã care, atunci când scrie cu mâna Domnului, dezveleste toate buboaiele idolului Putere. Un calcã-n strãchini care sifoneazã cãmasa de mãtase a premierului, un gurã-spartã care deconspirã budoarul Monei LISa, un fãrã-de-minte care suflã fumul afacerii Tigareta drept în ochii Politiei, ai S.P.P.-ului si chiar ai presedintelui… Un iluzionist ce schimbã într-o clipã imaginea fãrã prihanã a lumii în care unii sustin cã trãim.
Are nevoie Puterea de asemenea solitari? Fireste, ea nu are nevoie decât de o multime uniformã si consonantã, care sã tinã în viatã sistemul pe care l-a creat. Ea nu are nevoie decât de o multime cu aptitudini si proiecte comune pe care, cunoscând-o, sã o poatã manipula pentru consolidarea propriei statui. Cel singur, scribul zilei de mâine, îi este fãrã îndoialã incomod, iar atunci când iese din rând ghilotina Puterii nu-l iartã.
Si în tot acest timp, spãrgãtorii de bãnci sau de fonduri mutuale, leprele în frac, profesionistii beznei umplu ziarele cu nevinovãtia lor sau fac gloria de o zi a posturilor TV care îi bagã în prizã. În tot acest timp, slepurile se duc pe Apa Sâmbetei, hotii sunt eliberati din lipsã de probe, din capetele si vinovatii la vârf ai afacerii-serial Tigareta - o telenovelã mioriticã trasã-n cagule - este tras la rãspundere soferul, coruptii înaltã, prin celulare, imnuri de laudã Puterii: un cor al veseliei si al bunului trai. Iar aceastã fatã neagrã a zilelor noastre este gãsitã la fel de imaculatã ca Sfânta Fecioarã de cãtre o altã parte a presei, care o hrãneste la sân si o apãrã…
Dar dacã presa slujeste sau nu slujeste adevãrul, dacã e coruptã sau nu, dacã manipuleazã sau nu opinia publicã, înseamnã cã si puterea pe care presa o are este scindatã si ambiguã. Imediat ce am înghitit hapul cã presa e a patra putere în stat, va trebui sã ne întrebãm dacã puterea ei este a valorilor sau a pseudovalorilor, dacã este beneficã sau maleficã, dacã îl slujeste pe Domnul sau pe Satan. Cum optiunea noastrã este previzibilã, se cuvine ca sã-l cinstim, fie doar si numai prin aceastã invocare, pe scribul nestiut aflat de partea adevãrului, pe acela care, prin truda si inteligenta sa, se ia la trântã cu strâmbãtatea si urâtenia lumii, care deschide calea Binelui si Sperantei.
Dacã, dupã credinta gânditorilor chinezi, este adevãrat cã în lume se aflã, întotdeauna, sapte întelepti care vegheazã la soarta ei, atunci unul dintre acestia e chiar scribul despre care vorbim. Si care sãlãsluieste, cu un gând, în fiecare dintre noi.
P.S. Personajele si întâmplãrile acestei povestiri sunt imaginare. Orice asemãnare cu realitatea este, fireste, întâmplãtoare.

(continuare în pagina 2)

Fericitul surghiunit

CALIGRAFULE aceeasi deznãdejde e înapoi si înainte
venele secolului plesnesc si o luminã otrãvitã
tâsneste din ele ca de sub o podea sfãrâmatã
în locuintele lacustre
vei muri si tu ca atâtia altii cu sufletul într-o prãbusire
lentã nu de moarte ci ca unul ce a fost prea plin
de revelatia ei
dar pânã atunci te vei mai opri zile si nopti pe podul de vest
al orasului sã privesti în râu obsedat de aparitia
omului cu joben negru
îti vei mai târî pe strãzi trupul greu de parcã ar fi înghetat pe el
nãmolul de techirghiol sub soare într-o amiazã de varã
taci plângi tremuri gemi
Bacovia nu mai trece prin orasul violet
esti singur si nu mai ai pe cine sã întrebi cum sã împiedici glontul
sã se îndrepte spre inima pescãrusului galben
ploaia în agonie târâie pe crengile arborilor din cimitirul reînvierea
cânti mesteci între dinti muguri rotunzi topãi
astepti sã vinã împãcarea cu tine
sã-ti închipui mâinile fiicelor ca niste trunchiuri cu degete rãsfirate
ridicând pe umbra ta fragilã un hotar de nemurire
sã te amãgesti cã nu mama lor ti-a spus „bagã-ti mintile în cap
vei ajunge sã-ti mãnânci pânã si negrul de sub unghii”
sã mai fii o clipã lira ce le apasã crestetul
bãlai delirând ca un nufãr alb la marginea desertului
sã mai fii o clipã în somn fericitul surghiunit în orbitele profetului
unde cuvintele îsi aratã mãrinimia si redau vietii dulceata
„nimeni nu s-a nãscut vreodatã nimeni nu moare”.

Ion COCORA