Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


(urmare din pagina 5)

... marcheazã încã si astãzi”. Spiritul lui Benjamin Franklin, cel ce spunea cã „timpul este bani”, mãsoarã cu exactitate „ritmurile”, cele „care devin pe zi ce trece mai dementiale”!
Ileana Ioanid priveste America de pe locul „579” al sãlii pentru sedinte sociale a Bibliotecii Congresului. O bibliotecã vizitatã anual de milioane de oameni. Unii din curiozitate si cei mai multi din nevoi intelectuale si practice, venind din toate zonele planetei. Biblioteca este formatã din trei clãdiri uriase pe Capitol Hill: Thomas Jefferson Building, John Adams Building si Madison Building, care adãposteste si cele mai mari sectii administrative ale bibliotecii. În fine, descrierea fãcutã cu atâta talent de autoare mã pune în dificultate, mã face sã sper cã mãcar o datã voi avea prilejul sã vãd cu ochii o asemenea minune. Ce înseamnã pentru o comunitate biblioteca, ce înseamnã pentru o facultate, pentru o universitate, dar mai ales ce înseamnã pentru OM? Îmi aduc aminte de bucuria ce m-a cuprins în urmã cu câtiva ani, în aprilie 1998, când noua si minunata mea cunostintã, distinsa doamnã Rodica Paleologue, atunci responsabilã de sectorul literaturii din Europa de Est, mi-a dat posibilitatea sã constat, cum s-ar spune, pe viu, cã revistele de care mã ocupam la Oradea, si UNU, si Aurora, si Aletheia, nemaivorbind de Editura Cogito, erau prezente, cu oferta lor, în Biblioteca Nationalã a Frantei. Chiar dacã, atunci, cu o întârziere de câteva luni de la data aparitiei pe piata editorialã. Era un semn cã si România era în miscare, cel putin sub aspect cultural sau revuistic-editorial. Numai cã vremea s-a scurs, parcã, în defavoarea acestor semne minime de „iesire în lume”. Ceva s-a întâmplat însã, si nu în sens pozitiv, de câtiva ani buni. Numai faptul cã am fost obligat de situatia de fapt sã mut locul de tipãrire din Oradea la Cluj-Napoca, si asta cu toate inconvenientele de rigoare, explicã existenta unei forte contrare evolutiei. Dar ce înseamnã o revistã de culturã, ce înseamnã o carte si, desigur, ce înseamnã o bibliotecã? Nu este locul si nici nu mi-am propus aici si acum un elogiu în favoarea acestor institutii atât de contopite cu viata oricãrui locuitor si truditor în arealul cultural!
Dar cu sigurantã, cartea Ilenei Ioanid, într-o societate normalã, dintr-o tarã normalã si dintr-o lume normalã, ar fi una dintre cele mai pertinente viziuni personale privitoare la America sfârsitului de mileniu. Ideatica acestei cãrti, atât de savant pulverizatã într-o informatie ce reprezintã chintesenta istoriei unui popor, a unei democratii si, mai ales, a unei civilizatii spre care nolens-volens ne-o dorim cu totii, vãdeste cã autoarea este dintre spiritele alese cu care românii se pot mândri astãzi. Oare ce cheie mai potrivitã pentru colosul uman si material, pentru descifrarea universului spiritual american s-ar fi putut gãsi dacã poezia Emilyei Dickinson, mesajul ei cutremurãtor de sincer si lucid ar lipsi? Suferim sincer cã nimeni sau aproape nimeni nu s-a entuziasmat de mesajul acestei cãrti, de extraordinara stiintã a analizei pe care o provoacã, cã mediile românesti se complac într-o formulã prea departe de punctele nodale ale lumii de azi. „Sunt nimeni. Dumneata cine esti?” este probabil exemplul cel mai profund al gândirii si simtirii unei fiice a poeziei si a destinului uman în aceastã lume în care, îmi îngãdui sã afirm, spiritul Emiliey Dickinson a rãmas la fel de important si mai ales necesar, precum poezia. Cea care i-a însotit gândirea omului tocmai de când putem vorbi despre gândire, despre creatie, despre cuvânt?
Haotic si halucinant, îl reascult pe Sartre, titlul unuia dintre „eseurile americane”, din secventele unei cãrti scrise pentru a te îndrãgosti pur si simplu de America, dã mãsura gândirii si suferintei autoarei, în pata de liniste si apãrare a momentului istoric actual. „Spre America am zburat cu Sartre. Cu gândul la bãtãliile care le-a dus el cu lumea”, scrie Ileana Ioanid. „Cu Uniunea Sovieticã, o tarã care îsi dezvãluie încet cumplitele trãdãri. Fatã de cele mai nobile idei. Mai presus de toate, fatã de oameni. De vietile lor. Zbaterea lui Sartre în raport cu «stânga», cu «dreapta» în cãutarea locului sãu. Luptele lui cu propria constiintã politicã si moralã. Bãtãlia pentru prieteni si prietenii... Mã gândesc la fantastica sa mobilitate - inclusiv greselile sale - refuzând rigida, absoluta coerentã. Îmi dau seama cã el s-a raportat la realitate ca Picasso la propria sa picturã. Cu vesnicã insatisfactie. Adicã viu, viu, viu. Din când în când, dând în gropi.”
Analiza pe care o face autoarea noastrã societãtii secolului ce s-a încheiat, adunând cu o dialecticã a simtirii umane tot ce se poate aduna si pune pe cântarul practicii concrete si evolutiei, fie de la Sartre, fie de la Alexis Tocqueville, cel care afirma cã „ceea ce îmi repugnã cel mai mult în America nu este extrema libertate care domneste, ci putina garantie care se gãseste împotriva tiraniei”, chiar si atunci când, pur si simplu, este vorba de muzica lui Mozart, despre a cãrei strãlucire muzicologul budapestan Szabolczi Bence afirma cã „topeste în sine toate culorile închise si deschise ale bucuriei si ale tristetii, mai presus de toatã drama omului, jocul caracterelor si al destinului, al situatiilor si al actiunii...” Ei bine, distinsa scriitoare, nu cu legitimatie de membru U.S.R., ci cu însãsi calitatea de scriitor, de eseist de cea mai aleasã conditie, ne obligã sã luãm act de istoria omenirii la fel cum întelegem cã de fapt culoarea albã este atât de armonioasã pentru cã e compusã din toate culorile... Nu întâmplãtor - scrie doamna Ioanid - pentru a întelege si noi, sau cât mai multi dintre noi, „usurinta cu care Mozart cântã, glumeste, plânge si-si ascunde spaima de moarte”. Pentru cã, ceea ce stim si noi, fericirea nu existã decât în imaginatia noastrã.
Ideea sfârsitului istoriei..., volumul lui Fukuyama, The End of History si Discussion of The End History, desi nu ocupã multe pagini în carte, prin referintele pe care le face autoarea, reprezintã un punct de legitim interes. Pentru cã ne putem într-adevãr întreba: „Oare ce crede regina Angliei despre sfârsitul istoriei? Oare Angliei i-ar conveni sfârsitul istoriei?” Dar cu o artã a echilibrului lãuntric demnã, dar si cu o dorintã de invidiat, Ileana Ioanid ne oferã detasarea si întelegerea în cheia liricã: DA - AICI TOTUL E ATÂT DE CURAT/AICI TOTUL E ATÂT DE ORDONAT/DA/AICI TOTUL E ATÂT DE FRUMOS/AICI TOTUL E ATÂT DE MULT/LUMEA-I O VITRINÃ/CA SI VIATA - CURTEA-CASA/ FIECÃRUIA/O RECLAMÃ DOMINATÃ DE TUMULT/DE ...

(continuare în pagina 7)