Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


(urmare din pagina 6)

...ORBITOARE LUMINI VIOLET / ALBE-ROSII ÎNCADRATE DE ZGOMOT ASURZITOR / FLORI / PESTE ABSORBITOAREA / RELIGIOASA MUNCÃ / O MÂNÃ NEVÃZUTÃ PUNE LA CALE TOT / DIVERSITATEA SE ÎMBRACÃ ÎN UNIFORMÃ / SI TOTUSI ADEVÃRUL / SE STRECOARÃ / CINE STIE DIN CE IZVOR/PRIN CRÃPÃTURILE PRIVIRII.
În 1999, întâmplãtor, fiind întâlnit pe hol la Uniunea Scriitorilor de Eugen Uricaru, atunci vicepresedinte al U.S.R., acesta m-a întrebat: „Nu vrei sã mergi în Danemarca? Uite, s-a fãcut un loc. Ion Mircea a renuntat. Dar, dacã vrei, îmi spui acum si mâine îmi trimiti pasaportul sau îmi comunici numãrul de telefon...” Asa aveam sã cãlãtoresc în Jutlanda în istoria unui popor si a unei tãri despre care stiam, cred, mult prea putin, dar care mã apasã încontinuu de atunci. Acolo, la Vejle, la bibliotecã - era sã zic nationalã, atât de mare si functionalã era - orasul neavând decât 50.000-60.000 de locuitori (!), aveam sã aflu, public, adicã în prezenta altor scriitori români de primã importantã, precum Ileana Mãlãncioiu, Alex. Stefãnescu, Gheorghe Schwartz, Ioan Holban, Mihai Sim, Cassian Maria Spiridon s.a., cã editura pe care am înfiintat-o în septembrie 1990, Cogito, la început în colaborare cu distinsul editor C-tin Zamfir, editase o serie de cãrti, Kremlinul anilor ’20, de Boris Bajanov, Regele tiganilor, de Pousson du Teraille, s.a.m.d. care-si ocupaserã locul în bibliotecile lumii. Numai cã povestea editurii este la fel cu a tãrii, adicã pe mãsurã ce a trecut timpul, fata adicã, partea economicã a editurii dovedindu-se... tot mai dependentã de cenzura economicã. Dacã în 1997 si 1998 editasem pentru poeti strãini (dar si români) în jur de 70 de cãrti, în format liliput de lux sau obisnuit, astãzi plãtesc lunã de lunã la Imprimeria de Vest din Oradea câte un milion, din veniturile proprii, pentru a lichida o datorie neasumatã de Ministerul Culturii. Cum de asteptau scriitorii români de la editurile strãine sã fie publicati, când ei nici în situatii de exceptie nu erau sprijiniti? Ce politicã culturalã prindea sã se desfete pe scenele editoriale si literare românesti? În fine, poate tocmai de aceea cartea doamnei Ioanid vine si ca un balsam pentru toate rãnile culturii românesti, fãcute azi de cei chemati sub steagul unui partid sau altul, ca activisti ai intereselor de partid, de grup, de clan etc. Si, în nici un caz, ai României ca tarã aspirantã la un loc între tãrile lumii civilizate!
Multumesc, doamnã! Multumesc pentru cã îmi amintiti de Whitman, de obsedantul Whitman, cel „deschis pentru tot ce este uman”... si mai cu seamã... cu dorinta de a realiza „o democratie sufleteascã serioasã”, care sã meargã pânã în rãrunchi, cum spune ardeleanul.
Îmi amintiti de Whitman, care nu este decât omul american, simplu si curat, mai ales curat, „bãrbat înalt, frumos, atrãgãtor, elegant”, dar si prieten „cu hamalii, cu marinarii, cu constructorii de case, cu vânzãtorii de ziare”. Whitman, americanul ce duce stafeta democratiei, preluatã, dupã o sutã de ani, de la europeanul-american Benjamin Franklin.
Marea mirare a Domniei voastre, stimatã doamnã Ileana Ioanid, este cã acest Whitman a fost initial atât de confuz perceput, atât de „putin si prost înteles”. Si de cãtre cine? Ei bine, de cine altcineva sau altceva decât de AMERICA SA! Pentru cã, iatã, este încã adevãrat si cã „America nu s-a recunoscut încã în Whitman”. E si foarte greu sã poti avea însusirea de a putea întelege versuri care spun totul despre libertatea omului în lume: „Rezistã mult, supune-te cât mai putin!” Si cum altfel am putea percepe mesajul decât precum l-a perceput Ioana Ioanid, cu gândul la „chipul armonios al Americii”, la „unitatea ei absolutã”, realizatã pe un „consens social, de nimic tulburat. Pânã la anihilare, pânã la desfigurarea realitãtilor profunde”.
Dar ce carte este aceasta a Ioanei Ioanid? Una care ne simplificã, ne destramã pur si simplu. Esecul american în Vietnam, expus sub formã de mãrturisire. Da. Mãrturisirea târzie a lui Robert S. McNamara, într-o carte despre care autorul recunoaste apoi, sincer, „niciodatã n-am vrut s-o scriu”. Si o face recunoscând prioritatea criteriilor morale, înainte de orice, a moralitãtii politice care nu este si nu poate fi „un simplu deziderat utopic sau o aurã culturalã a unei practici sociale care se poate lipsi de ea”. McNamara vede chestiunea ca o necesitate vitalã, ca o conditie a supravietuirii geniului uman. Dar câti oameni ajung sã-si interiorizeze asemenea chestiuni, asemenea atitudini, asemenea principii? Lumea noastrã de azi, aici, în România, îsi anuleazã identitatea de orice fel, sub povara unui sistem mafiot (care cuprinde în centru marea coruptie, dar si interesele, de la cele simple, ale indivizilor, la cele mai complexe, ale clanurilor etc.). Nu existã nici un semn înspre revigorare, dimpotrivã. Chiar dacã existã poate bãnuiala, poate speranta cã mai-marii acestei lumi, astãzi aliatii nostri, vor într-adevãr sã-i ajute si pe români!!!
Închei prezentarea acestei cãrti cu gândul cã, probabil, mereu mã voi reîntoarce la paginile ei, amintindu-mi, desigur, de autoare, o orãdeancã, ca si mine, aflatã într-o necurmatã luptã cu sinele, atât de convinsã cã în lumea de astãzi se poate trãi si sincer muncind, si sincer gândind, dar muncind doar si raportându-te mereu la obligatiile fatã de semeni, fatã de comunitatea cãreia-i apartii. Obligatii ce nasc si intuitii si viziuni demne de o lume mai real-apropiatã fiintei umane. Incomprehensibilul sentiment al fiintãrii, decantat de cartea la care ne-am referit, ne induce, fãrã sã vrem, într-o lume sau spre o lume a puritãtii umane, una ce exprimã incoativ partea unui proces social la care vrând-nevrând intelectualii planetei ar trebui sã fie artizani. În fond, marea sclipire pe care o provoacã conceptia cãrtii tine înainte de toate de lectia celor „sapte ani de acasã”, nicãieri mai necesarã, nicãieri mai utilã ca în viata cea de toate zilele. Fãrã o asemenea lectie, însusitã - am spune, fãrã falsã modestie, tot ardeleneste - fiintarea însãsi parcã nici nu ne-ar mai recunoaste.