Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


(urmare din pagina 8)

... teroarea/ingenioasei metafore din irealitatea bine temperatã” (Viata în tablouri). Captivitatea este creatoare, a memoriei, a tabloului care constituie brese în realul inconsistent. Se recunosc ecouri ale teoriilor lui Baudelaire despre superioritatea artei fatã de naturã.
Poezia lui Gheorghe Izbãsescu, de reflectie, rezultat al travaliului constiintei, al efortului mnezic, este dualã, asemenea calului troian, plin de încordare în interior, trãdând în exterior: „Abia asa auzi oglinzile cum pulseazã în aer/lemnul calului troian sã-ti fie grãbitul locuitor./[…]/Dar acolo-ntre peretii de scînduri se propagã/adierea memoriei ce te-a judecat zi de zi” (Viata în tablouri).
Poetul, nostalgic nedeclarat al toposului matriceal, urmãrit de anamneze care îl învinovãtesc, îsi doreste abolirea timpului, restrictionarea spatiului si gãseste ca remediu scrisul, care este autotelic: „Desi viata-n tablouri mai pare ca-n vis,/Scribul si-a luat codexul, hotãrât/sã-si locuiascã tinta în care trebuia sã tragã” (Dupã micul dejun).
Aspectul întregului proiect antologic este de labirint, adicã de cãutare de cãtre poet a identitãtii cu sine, sinonimã cu tumultul joyceian. Si totusi, la Izbãsescu, scrisul apare ca un diarium al abstractiilor obsesive, absorbind factualul, poezie monotonã, tautologicã, gravitând în sine, un discurs imobil, trãgând viitorul în trecut. Pe când realul este melodramatic, hibrid, golit de functii, reprezentat numai prin exuvii.
În Garsoniera 49, poezia devine expansivã, îsi pierde scrobeala ideaticã, locul abstractiilor, conceptelor este repede ocupat de determinãri concrete. Desi spatiul se restrânge la o garsonierã, el este dezmãrginit de revelatia eroticului. Garsoniera 49 eclipseazã pentru un timp utopica, fascinanta Ithaca. În locul meditatiei acerbe, sofisticate, poetul închinã epitalamuri dulci tinerei sale iubite, Mirianida: „Ea reface izolatiile termice ale inimii./Reparã oricînd o superstitie,/o hiperrealitate, sã nu mai doarmã/Scribul pe blestematul papirus” (Trupul nestãpînit al aventurii).
Poetul evocã deliciile iubirii, învatã repede lectia senzualitãtii, ascensiunea paradiziacã. Existenta devine discursivã, paradigmaticã, iese din tablou si coboarã în cotidian.
Dar experimentul erotic, initiatic, nu dureazã. Poetul este înconjurat de o lume înstrãinatã, glacialã, disfunctionalã: „Pînã-n adîncul fiintei privim azi cetatea/prin oglinda retrovizoare-a masinii/de tocat inimi,/pierduti printre frunzele de staniol/ale providentei” (Consul de aur). Poetul coboarã din tabloul antic, în tabloul contemporan, colindã într-un periplu metafizic pe strãzile cetãtii, observând realitatea cu un ochi circumspect de postmodernist, pentru a se întoarce grijuliu si plin de tandrete la Mirianida, iubita tânãrã, regeneratoare, martora patimilor sale pentru scris. El este însã convins de caracterul monodic al oricãrei arte, cu repercusiuni narcisiace: „Cei din jurul meu se mirã cît de deschis/le vorbesc./Se mirã si nu înteleg cã de fapt conversez/cu mine însumi, doar cu mine însumi./Nepãsãtor la context, la ochii exteriori” (Perspectiva subiectivã).
Gheorghe Izbãsescu translateazã evenimentul biografiei ritualice, în esenta lui liricã. Eliberatã de literaritate, abstractizatã, poezia trebuie sã aibã pe limba ei otravã (în reprezentãrile arhaice, otrava sarpelui semnificã proprietãtile focului celest si ale celui htonian): „Sã vãd singur dacã pe sãlbatice piei de vitel,/pe care m-am deschis,/limbii a început sã-i picure veninul asteptat” (Pe sãlbatice piei de vitel).
Dupã experienta eroticã, urmeazã o altã deziluzie, experienta concretului imediat. Poetul este preocupat de istorie, de raportul visceral-spiritual, de fenomenul trecerii. El pãrãseste resedinta opticã, explorând spitalul si cârciuma.
Un spectacol grotesc, o lume degradatã, haoticã, desacralizatã, scoate poetului accentele ironice si elegiace din ciclul Melodrama realului. Aparenta verbozitate, o retoricã disimulatã, ar putea da impresia unei dedublãri histrionice, care existã, dar care este reflexul unui dramatism profund, al propriului destin.
Ultimul ciclu, Cîntece de mîntuire, încheie odiseea spiritualã. Poetul se întoarce în cuptorul mitic al natalitãtii, al copilãriei. Revenirea la obârsie poate fi o imagine eshatologicã.
O carte, am putea spune, completã, ce se închide în începuturile sale si care, asemenea celei mallarméene, ar putea începe din nou. Rãzbate din ea imaginea unei autoreflexivitãti sensibile: „Am fost si eu oglindã împrejmuitã cu sînge” (Garduri în arsitã).