Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Revistã trimestrialã de culturã civicã
a Clubului de dezbateri socio-umane al Centrului Cultural Pitesti

- Serie nouã - Anul 3 - Nr. 5 (8) - Noiembrie 2003

„Ubi societas, ibi jus“ - „Existenta societãtii presupune si existenta dreptului“
(adagiu roman)

În acest numãr

Reforma învãtãmântului

Educatia si cultura - conditii si fundamente ale societãtii democratice moderne

Cultura - o stare de conjuncturã sau consecintã a sistemului

Forme si orientãri în învãtãmântul românesc

Reforma în învãtãmânt; noi orientãri în cadrul conceptului de predare-învãtare

Între instructie si educatie