Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Caseta redactionalã

Editor: Centrul Cultural Pitesti
Redactia: Pitesti, str. Craiovei,
bl. G1, Casa Cãrtii,
Centrul Cultural Pitesti
e-mail: cultcentre@yahoo.com
tel./fax: 0248/632411
ISSN: 1583-5871

Tiparul executat la SC TipNaste SRL

Colegiul de redactie

Mihail Sachelarie director
Marius Chiva redactor-sef
Ramona Morlova relatii cu publicul
Denisa Popescu, Mihaela Matei,
Monica Din
redactori
Simona Fusaru secretariat de redactie, graficã, tehnoredactare
Adrian Cretu corecturã
Gabriela Matar secretar-dactilograf

Fiecare autor care semneazã în revista AGORA rãspunde moral si juridic de continutul afirmatiilor sale
(art. 206 C.P.).

Textele si fotografiile aduse în redactie nu se înapoiazã.

Asteptãm sugestii si propuneri la sediul Centrului Cultural Pitesti (Casa Cãrtii), tel. 632411 sau 0722804680.

Pagina 1