Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


ARGES

Revistã lunarã de culturã
Apare sub egida Consiliului Local si a Primãriei Pitesti, cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor
Editatã de Centrul Cultural Pitesti

Jean Dumitrascu (redactor-sef)
Marin Ionitã (consilier editorial)
Denisa Popescu (redactor-sef adjunct)
Simona Fusaru (secretar de redactie, DTP)
Adrian Cretu (redactor, corecturã)
Romulus Constantinescu (graficã)
Gabriela Matar (relatii cu publicul)

Redactia: Pitesti, str. Craiovei nr. 2, bl. G1, Casa Cãrtii, Centrul Cultural Pitesti

e-mail: revista-arges@home.ro

tel./fax: 0248/632411

ISSN: 1221-2350

Tiparul executat la SC Argesul liber SA

Fiecare autor care semneazã în revista ARGES rãspunde moral si juridic de continutul afirmatiilor sale (art. 206 C.P.).

Textele si fotografiile aduse în redactie nu se înapoiazã.

Revista ARGES poate fi procuratã si prin comandã directã la sediu, cu plata ramburs, cheltuielile de expeditie
fiind suportate de cãtre expeditor.
IMPORTANT!
Vã puteti abona pentru anul 2004, costul abonamentului fiind de 45.000 lei/3 luni, 90.000 lei/6 luni, 155.000 lei/12 luni.
Plata se face prin mandat postal pe numele
IOAN UDEANU, str. Craiovei nr. 2, bl. G1, sc. C, Casa Cãrtii, Pitesti, cod 110013.
Tel./fax: 0248/632411, e-mail: revista-arges@home.ro

Pagina 1