Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


România si „Dictatul” de la Moscova
12/13 septembrie 1944

• prof. Narcis GHERGHINA, Centrul de studii istorice Gen. C.A. Rosetti

Rezultatul actului de la 23 august 1944, care „descãtusase forta moralã”1 a populatiei românesti fatã de trupele germane, avea sã conducã, într-un târziu, la monstruosul Dictat de la Moscova.
Actul înlãturãrii Guvernului Antonescu de la conducerea României învolburase apele, deloc limpezi, ale negocierilor dintre cele trei capitale aliate, Washington, Moscova si Londra, privind împãrtirea „sferelor de influentã” în regiunea Europei Estice si Centrale2. Noua conjuncturã creatã a determinat în tabãra aliatilor o schimbare de plan, care a avut drept primã consecintã întârzierea încheierii Conventiei de Armistitiu cu România. Trecerea timpului, atât de pretios pentru diplomatii români, le-a dat posibilitatea trupelor sovietice sã ocupe un teritoriu deja „curãtat” de germani, prin actiunea energicã si bine coordonatã a Armatei Române. Astfel, la 10 septembrie, nu numai putinta, dar si vointa delegatiei române aflate la Moscova (din 29 august!) de a obtine clauze favorabile erau practic anulate3.
Desfãsurate în atare context, negocierile semnãrii armistitiului nu au dat posibilitatea reprezentantilor români sã înregistreze mari succese. Parafarea importantului document, datat 12 septembrie, s-a produs în dimineata zilei de 13 septembrie 1944. Desi catalogat de presedintele P.N.T. Iuliu Maniu drept „o adevãratã capitulatie” si „nu un contract de armistitiu”,4 documentul a fost considerat de cãtre oficialitãtile si media britanice ca fiind „generos”, continând prevederi „departe de a fi severe”5.
În fapt, Conventia de Armistitiu (20 articole) a reprezentat un veritabil tratat de pace, continând atât termeni juridici, cât si economici si militari. Ea stabilea, între altele: plata unor despãgubiri de rãzboi în valoare de 300 milioane dolari în mãrfuri6 (moment în care venitul national al României era cifrat la aproximativ 600 milioane dolari7), trasarea granitei de stat dintre România si Uniunea Sovieticã dupã traseul din vara anului 1940, obligatia României de a lupta împotriva Germaniei, cu cel putin 12 divizii, sub comanda Înaltului Comandament Aliat (sovietic) etc. Singura clauzã satisfãcãtoare pentru România, si aceea în mod conditionat, era retrocedarea Transilvaniei de Nord, prin anularea dictatului vienez8. În acelasi timp, conventia prevedea înfiintarea unei Comisii Aliate de Control, ca unicã putere supremã în România, organ cu drept de a face politicã si capabil de a-si exercita puterea autocratã asupra tuturor domeniilor vietii din România9.
Conditiile extrem de dure impuse României la Moscova, în special de cãtre partea sovieticã, aveau sã greveze asupra dezvoltãrii ulterioare a vietii politice din România, chestiune pe care cercurile berlineze au perceput-o, se pare, cel mai bine la acel moment: „Suveranitatea nationalã a României a fost pierdutã cu aprobarea anglo-americanilor”10.

1 M.R. Mocanu, România si armistitiul cu Natiunile Unite, Documente, vol. II, Bucuresti, 1994, pag. 90.
2 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria secolului XX, Bucuresti, Ed. Paideia, 1999, pag. 488.
3 Ibidem.
4 Ibidem, pag. 489.
5 V.F. Dobrinescu, România si organizarea postbelicã a lumii. 1945-1947, Bucuresti, Ed. Academiei, 1988, pag. 54, 56.
6 M.R. Mocanu, România - Marele sacrificat al celui de-al doilea rãzboi mondial. Documente, vol. I, Bucuresti, 1995, pag. 310.
7 V.F. Dobrinescu, România si organizarea…, pag. 83.
8 M.R. Mocanu, România - Marele sacrificat…, pag. 310-313.
9 C.V.R. Schuyler, Misiune dificilã. Jurnal, Bucuresti, Ed. Stiintificã, 1997, pag. 151.
10 V.F. Dobrinescu, România si organizarea…, pag. 56.