Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Fie ca aceastã revistã sã constituie un pas înainte în buna întelegere a problemelor controversate de istorie si sã manifeste si mai departe acelasi interes cercetãrii istorice.
La împlinirea unui an de existentã a revistei de istorie Restituiri urez viatã lungã si mult succes colectivului redactional si tuturor colaboratorilor sãi.

Mircea Drãghici, subprefect

Revista Restituiri la aniversare

Clubul iubitorilor de istorie a luat fiintã în primãvara anului 2002, la initiativa unui grup de profesori de istorie, si functioneazã în cadrul Centrului Cultural Pitesti. Clubul îsi propune sã stabileascã tendinte si orientãri inedite ce depãsesc valoarea materialului informativ cuprins în manualele de profil, sã actualizeze informatia istoricã si sã-i ofere o interpretare pertinentã, în acord cu dinamica devenirii sistemului social, sã clarifice aspecte si elemente controversate. Clubul poartã numele marelui om politic Armand Cãlinescu, a cãrui obârsie se leagã de meleagurile argesene.
Moto-ul „Doresc sã fiu înmormântat la Curtea de Arges, alãturi de pãrintii mei. Voi fi purtat pe un car îmbrãcat în verdeatã si tras de sase boi. Dupã car sã meargã delegatii satelor din judetul Arges pentru care am luptat în viatã cu drag” evidentiazã poate cel mai bine legãtura de suflet dintre Armand Cãlinescu si plaiurile noastre. Personalitatea sa reprezintã un punct de reper în istoria poporului român, în întreg spatiul carpato-danubiano-pontic. Faptul cã omul Armand Cãlinescu si faptele sale sunt prea putin oglindite în paginile de istorie trebuie sã constituie un semnal de alarmã pentru istorici, care, în viitor, ar trebui sã se pronunte mai ferm în „cazul Armand Cãlinescu”.
Clubul iubitorilor de istorie poate fi definit ca o componentã reprezentativã a societãtii civile argesene. Argument decisiv în sprijinul acestei afirmatii este si prezenta constantã, cu prilejul tuturor sesiunilor de comunicãri si al reuniunilor, a unor personalitãti din municipiul Pitesti si din judetul Arges, care se numãrã de altfel printre membrii fondatori ai clubului: lt. col. dr. Cornel Carp - comandantul Centrului de Studii Istorice C.A. Rosetti, prof. Ionel Claudiu Dumitrescu - Colegiul National Alexandru Odobescu, prof. Robert Zidaru - Scoala Nr. 11 Mihai Eminescu.
Revista Restituiri, ajunsã la al treilea numãr, este opera Clubului iubitorilor de istorie. Aceasta urmãreste promovarea culturii nationale, a informatiei istorice de calitate si a traditiilor românesti de pretutindeni, care sunt elemente-cheie, de esentã ale procesului educational.